podróż książka:

Książka

Książka – dokument piśmienniczy, zapis myśli ludzkiej, raczej obszerny, w postaci publikacji wielostronicowej o określonej liczbie stron, o charakterze trwał...

Podróż

Podróż – zmiana miejsca pobytu na odległe. Osoba podróżująca pieszo to wędrowiec, podróżujący środkiem komunikacji to podróżny lub wojażer. W odróżnieniu od ...

Quo Vadis? (film 1912)

Quo vadis – włoski film fabularny z 1912 roku. Druga w historii kina ekranizacja powieści Henryka Sienkiewicza. Współpracownikiem reżysera w tym filmie był R...

Literatura podróżnicza

Literatura podróżnicza – ogół dzieł literackich, których głównym tematem jest podróż – opis nieznanych krajów, miast, ludzi, obyczajów, religii, zabytków, hi...

Miejsce obsługi podróżnych

Miejsce obsługi podróżnych – teren wydzielony w pasie drogowym poza koroną drogi, wyposażony w miejsca postojowe dla pojazdów oraz w urządzenia służące zaspo...

Książkowice

Książkowice – przysiółek wsi Rogalice w Polsce położony w województwie opolskim, w powiecie brzeskim, w gminie Lubsza. Miejscowość wchodzi w skład sołectwa R...

Stanisław Książkowski

Stanisław Książkowski – żołnierz P.O.W., uczestnik Powstania Wielkopolskiego. Uchwałą z dnia 24 lutego 1972 r. mianowany na stopień podporucznika.