focus historia:

Ford Focus

Ford Focus – samochód osobowy klasy kompaktowej produkowany pod amerykańską marką Ford od 1998 roku. Od 2018 roku produkowana jest czwarta generacja pojazdu.

Prosta historia

Prosta historia – amerykańsko-brytyjsko-francuski dramat obyczajowy oparty na faktach. Tytuł można tłumaczyć zarówno jako "Prosta historia”, jak i "Historia ...

Towarzystwo Historiograficzne

Towarzystwo Historiograficzne – stowarzyszenie historyków polskich i ukraińskich, skupiające badaczy zawodowo zajmujących się historią historiografii. Powsta...

Cykl neutronowy

Cykl neutronowy – zbiór procesów jakim neutron podlega od chwili powstania w procesie rozszczepienia do jego wychwytu lub ucieczki z rozpatrywanego układu. P...

Konflikt intrapersonalny

Konflikt intrapersonalny, konflikt motywacyjny – wewnętrzny stan sprzeczności pragnień, przekonań i wartości jednostki. Konflikt wewnętrzny jest kluczowym po...

Wystawa "Europa to nasza historia”

Europa to nasza historia – wystawa o historii zjednoczenia Europy prezentowana we Wrocławiu w dniach od 1 maja do 5 sierpnia 2009 roku w Hali Stulecia. Wysta...

Studime historike

Studime historike – albańskie czasopismo historyczne, wydawane przez Institutit te Historise te Akademise se Shkencave te Shqiperise. Periodyk ukazuje się od...

Die Fragmente der griechischen Historiker

Die Fragmente der griechischen Historiker – zbiór fragmentów twórczości starożytnych greckojęzycznych historyków wydawany przez Felixa Jacobyego.

Magdalena Ujma (historyczka)

Magdalena Ujma – polska historyczka, politolożka specjalizująca się w historii Polski epoki nowożytnej, historii Polski XVI–XVII wieku; nauczyciel akademicki...

Mieczysław Kaczyński (generał)

Mieczysław Kaczyński pseud. Lis, Skrzat – generał brygady LWP. Do 1939 zaliczył 4 klasy gimnazjum w Ostrowi Mazowieckiej, podczas okupacji był robotnikiem le...