Święto

Święto może mieć charakter religijny np. Szczodre Gody, narodowy np. Święto Niepodległości, państwowy np. Dzień Solidarności i Wolności lub międzynarodowy np. Dzień Praw Człowieka. Może upamiętniać jakieś wydarzenie np. bitwę, podkreślać wagę pewnych problemów np. Sprzątanie Świata, może też być okazją do uczczenia osoby np. Jana Pawła II czy grupy społecznej np. pracowników lub zawodowej np. górników.
Z większością świąt wiążą się pewne zwyczaje i uroczysty sposób celebrowania. Niektóre święta są też dniem wolnym od pracy.

image

Sukkot סוכות pol. Święto Szałasów Namiotów zwane też Kuczki żydowskie święto rozpoczynające się pięć dni po święcie Jom Kipur, a dwa tygodnie
Narodowe Święto Niepodległości święto państwowe w Polsce obchodzone corocznie 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę w
Święto Narodowe Trzeciego Maja polskie święto państwowe obchodzone 3 maja w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja 1791 ustanowione w 1919 i ponownie
Narodowe Święto Odrodzenia Polski najważniejsze polskie święto państwowe w okresie Polski Ludowej, obchodzone co roku 22 lipca do 1989 na pamiątkę
Święto państwowe, święto narodowe okres związany z historią państwa, tradycjami i kulturą państwową. Często są to dni wolne od pracy, wypełnione oficjalnymi
meksykańskie święto Dziady słowiańskie święto Dzień Parinirwany święto obchodzone w buddyzmie mahayana O - bon, Urabon Festiwal latarń japońskie święto Qingmingjie
Święto Słońca Feria del Sol Carnaval Taurino de America festiwal kulturalny w Mérida w Wenezueli Święto Słońca Inti Raymi kilkudniowe święto
Święto Veiovisa Vediovisa rzymskie święto na cześć bóstwa śmierci Veiovisa obchodzone 21 maja, jako Agonalia i 1 stycznia razem z Eskulapem.. Świątynia
Gorolski Święto lub Gorol święto góralskie organizowane corocznie w pierwszy weekend sierpnia przez mniejszość polską w Czechach na Zaolziu, mające
Zobacz też: Święta Epifanii. Jordan święto chrześcijańskie obchodzone w kościołach obrządku prawosławnego i greckokatolickiego: obrzęd święcenia wody

Święto wojska święto armii obchodzone jest w wielu krajach. Przeważnie wybierano dzień związany z powstaniem armii narodowej, z głośnym sukcesem odniesionym
Święto Biura Ochrony Rządu, Święto BOR polskie święto obchodzone corocznie 12 czerwca, do 2017 r., przez Biuro Ochrony Rządu na mocy art. 4 ustawy z
Jare Święto Jare Gody w kulturze słowiańskiej kilkudniowy cykl obrzędowy związany z zakończeniem zimy i powitaniem wiosny. Okres zwyczajów i obrzędów
Święto wiosny pełna nazwa: Święto wiosny obrazy z życia dawnej Rusi w 2 częściach balet Igora Strawinskiego. Często używany tytuł w języku franc
Święto katedry św. Piotra, zwane od IV wieku jako łac. Natale Petri de cathedra święto liturgiczne obchodzone 22 lutego w Kościele rzymskokatolickim
Święto Pracy, Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, popularnie zwany 1 Maja międzynarodowe święto klasy robotniczej, obchodzone od 1890 corocznie
Spotkanie Pańskie, gr. Hypa - pante oraz Heorte ton Kataroin święto spotkania i oczyszczenia święto chrześcijańskie, upamiętniające ofiarowanie Jezusa Chrystusa
Święto Muzyki fr. Fête de la Musique - cykliczna impreza odbywająca się na całym świecie 21 czerwca, pierwszego dnia lata. Święto powstało w 1981 z
Święto Trójcy Świętej Uroczystość Trójcy Przenajświętszej jedno z najważniejszych liturgicznych świąt chrześcijańskich, obchodzonych ku czci Trójcy

Stado dawne święto słowiańskie, wywodzące się z czasów przedchrześcijańskich, najprawdopodobniej związane z kultem płodności. Jego pozostałością w kulturze
Święto Tết Tết Nguyên Dán wietnamski Nowy Rok oparty na chińskim kalendarzu, przypada w styczniu lub lutym. Święto Tết jest najważniejszym wietnamskim
Święto Lotnictwa Polskiego polskie święto wojskowe obchodzone corocznie 28 sierpnia na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej z 1993 roku, podpisanej
Święto Peruna, Perunowe słowiańskie święto ku czci boga Peruna. Święto jest obchodzone przez współczesnych rodzimowierców słowiańskich, jednak jego istnienie
Święto Policji polskie święto obchodzone 24 lipca przez Policję, ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 21 lipca 1995, przy nowelizacji ustawy
Święto Reformacji, Pamiątka Reformacji jedno z ważniejszych świąt obchodzonych przez Kościoły protestanckie, obchodzone przeważnie 31 października. Święto
Godowe Święto Szczodre Gody, Szczodruszka Hody, kasz. Gòdë, śl. Gody, ros. Коляда w tradycji słowiańskiej święto celebrujące przesilenie zimowe
Święto przebiśniegu czechosłowacka komedia z 1984 roku w reżyserii Jiříego Menzela na podstawie opowiadań Bohumila Hrabala. Rudolf Hrusinsky Franc
Święto Świętych Młodzianków, Męczenników także Dzień Niewinnych Dzieci Betlejemskich święto liturgiczne obchodzone w Kościele katolickim 28 grudnia
Niedziela Miłosierdzia Bożego, Święto Miłosierdzia w Kościele katolickim uroczystość liturgiczna obchodzona w pierwszą niedzielę po Wielkanocy ku czci
wino w Kanie Galilejskiej. W kościele rzymskokatolickim jest to święto nakazane. Święto odwołuje się do fragmentu z Ewangelii Mateusza 2, 1 - 12, który opowiada

Rok

Rok – odstęp czasu między dwoma jednakowymi położeniami Ziemi w jej ruchu po orbicie wokół Słońca. Analogicznie można mówić o roku marsjańskim lub wenusjańsk...

Miesiąc

Miesiąc – jednostka czasu. Pierwotnie miesiąc wywodził się z cyklu księżycowego, tj. 29 i pół dnia jakie Księżyc potrzebuje na przejście wszystkich swych faz...