• Cyrylica Cyrylica

  Cyrylica – pismo alfabetyczne służące do zapisu języków wschodniosłowiańskich, większości południowosłowiańskich i innych. Nazwa nawiązuje do apostoła Słowia...

 • Pismo tanguckie Pismo tanguckie

  Pismo tanguckie lub pismo Xixia – pismo używane w tanguckim państwie Zachodniego Xia między XI a XVI wiekiem. Stworzono je na rozkaz władcy tanguckiego, Jing...

 • Pismo linearne A Pismo linearne A

  Pismo linearne A – pismo używane w starożytnej Krecie; prawdopodobnie wywodzi się od najstarszego pisma tej cywilizacji, jakim było kreteńskie pismo hierogli...

 • Zestaw znaków Zestaw znaków

  Zestaw znaków – zestawienie znaków pisma z odpowiadającymi im kodami binarnymi lub liczbowymi. Tabelę taką można następnie wykorzystać do przekształcenia tek...

System pisma

pismo alfabetyczno-sylabiczne abugida – symbole oznaczają spółgłoski, a wartość samogłosek zmieniają znaki diakrytyczne np. indyjskie pismo dewanagari i pokrewne tybetańskie, tajskie itd.
pismo spółgłoskowe abdżad – symbole oznaczają w zasadzie tylko spółgłoski, natomiast wartość samogłosek wynika z kontekstu np. alfabet arabski,
ideograficzne – idee i pojęcia zapisywane są za pomocą ideogramów, przedstawiających abstrakcyjne pojęcia; to kolejny etap ewolucji pisma w stosunku do piktogramów. Ideogramy to obecnie m.in. duża część chińskich znaków. Niektóre z ideogramów są kombinacją piktogramów, np. 休 "człowiek + drzewo = odpoczywać” ; 急 "serce pod ciśnieniem = śpieszyć się”
pismo głoskowe alfabet – symbole oznaczają zarówno spółgłoski i samogłoski, np. alfabet łaciński, alfabet grecki, cyrylica, głagolica, hangul,
piktograficzne obrazkowe – przedmioty i czynności zapisywane są za pomocą piktogramów obrazków np. chińskie znaki 魚 "ryba”, 女 "kobieta”, 木 "drzewo”
fonetyczne – symbole przedstawiają poszczególne dźwięki ludzkiej mowy
sylabariusz – w którym pojedynczy grafem zawsze oznacza konkretną sylabę, np. japońska katakana i hiragana: カ ka, き ki, く ku, け ke, こ ko ;
pismo ideograficzno-fonetyczne piktofonetyczne – w jednym znaku pisma występują elementy fonetyczne i semantyczne taką strukturę ma ok. 80 proc. znaków chińskich.
pismo złożone lub pismo mieszane – w jednym systemie pisma występuje kilka podsystemów, np. pismo Majów lub pismo japońskie, na które składają się zarówno ideogramy, jak i elementy fonetyczne, oraz

image

1. Systemy pisma
Większość współczesnych języków europejskich używa systemu mieszanego, w którym:
nazwy substancji chemicznych, np. zapis HCl występuje znacznie częściej niż zapis chlorowodór
słowa są zapisywane fonetycznym systemem alfabetycznym
systemem znaczeniowym zapisuje się m.in.
liczby są zapisywane systemem znaczeniowym, bardzo rzadko zapisuje się je fonetycznie. Tak więc zwykle 120 a nie sto dwadzieścia
nazwy własne są zapisywane fonetycznym systemem alfabetycznym
W większości z tych języków jednak w zapisie "normalnych” słów istnieją obok elementów fonetycznych również elementy znaczeniowe – wiele allomorfów zapisuje się w ten sam sposób pomimo odmiennego ich brzmienia. W języku polskim dotyczy to głównie dźwięczności spółgłoski końcowej np. chleb i chleba choć b w chleb wymawiane jest zwykle p. W języku angielskim zjawisko to ma znacznie większy zasięg. Np.:
dont /dəʊnt/
doesnt /dʌzənt/
does /dʌz/
do /du/
Trzy fonetycznie różne allomorfy /du, /dʌ, /dəʊ/ są tu zapisywanie w ten sam sposób ze względu na wspólne znaczenie. W piśmie angielskim to zjawisko występuje tak często, że można mieć wątpliwości, czy zasadne jest określanie go pismem fonetycznym.
Dla porównania w piśmie japońskim używa się:
Dla końcówek gramatycznych oraz rzadszych "normalnych” słów fonetycznego systemu sylabicznego hiragana.
Dla japońskich nazw własnych używa się systemu sylabicznego hiragana. Wiele nazw własnych zapisuje się systemem znaczeniowym kanji.
Do niektórych nazw obcych np. skróty nazw organizacji używa się rōmaji, czyli alfabetu łacińskiego.
Czasem używa się rōmaji lub hiragana do wszystkiego w sytuacjach, w których trudno byłoby używać innych systemów.
Dla zapożyczeń z języków zachodnich oraz dla zachodnich nazw własnych używa się fonetycznego systemu sylabicznego katakana.
Dla większości "normalnych” słów systemu znaczeniowego kanji

Zestaw znaków

Zestaw znaków – zestawienie znaków pisma z odpowiadającymi im kodami binarnymi lub liczbowymi. Tabelę taką można następnie wykorzystać do przekształcenia tek...

Pismo linearne A

Pismo linearne A – pismo używane w starożytnej Krecie; prawdopodobnie wywodzi się od najstarszego pisma tej cywilizacji, jakim było kreteńskie pismo hierogli...

Pismo tanguckie

Pismo tanguckie lub pismo Xixia – pismo używane w tanguckim państwie Zachodniego Xia między XI a XVI wiekiem. Stworzono je na rozkaz władcy tanguckiego, Jing...

Cyrylica

Cyrylica – pismo alfabetyczne służące do zapisu języków wschodniosłowiańskich, większości południowosłowiańskich i innych. Nazwa nawiązuje do apostoła Słowia...